Slovak
English
Metafox is a content management system that lets you easily add or update the content of your website.

Thanks to the numerous possibilities it provides, its control is simple and intuitive. The system was developed with focus on design flexibility, safety and speed.

Redizajn magazínu Pravé Spektrum

Klient
Pravé Spektrum, občianske združenie

Popis projektu
Politicko-spoločenský magazín vydávaný bývalými členmi ODM Bratislava. Pravé Spektrum podstúpilo svoj redizajn pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného komunistického režimu (tzv. nežná revolúcia).

Dátum spustenia
17. november 2009

Technológie

  • Metafox CMS
  • HTML, PHP, MySQL
  • banerový subsystém

Odkazy

ps3-01-title.jpg ps3-02-article.jpg ps3-03-sekcia.jpg ps3-04-krivosik.jpg